1. Ostajem u igri

DND - terapija igrom - 012 (1).jpg

Socijalno uključivanje kroz terapiju igrom“ dvogodišnji je projekt Društva „Naša djeca“ Maksimir  koji se u razdoblju od 2020. do 2022. godine provodio u partnerstvu sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Projektom se smanjila socijalna isključenost djece i mladih s problemima u ponašanju i opterećenost njihovih roditelja uslijed nerazvijene mreže socijalnih usluga u Hrvatskoj uvođenjem inovativnih usluga kao što je TERAPIJA IGROM. Vrijeme provedbe projekta bilo je od travnja 2020. do travnja 2022. godine, a ukupno je bio financiran s iznosom od 1.499.622,58 HRK.

Projektom se povećala socijalna uključenost 165 djece s teškoćama u razvoju i djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih i uključivih socijalnih usluga terapije i organizaciju 35 STEM radionica u osnovnim školama u Zaboku, Koprivnici, Malom Lošinju i Zagrebu. Ujedno, ojačali su se roditeljski kapaciteti 56 roditelja s ciljem pomirenja obiteljskog i poslovnog života kroz program FIlial Play i kroz promociju razvoja učinkovitih i uključivih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Osnaženi su i kapaciteti 25 stručnjaka iz 10 gradova u Republici Hrvatskoj s ciljem širenja i unaprjeđenja te pružanja socijalnih usluga kroz edukaciju iz terapije igrom i Filial play-a .

Projektom su se obuhvatila tri glavna područja aktivnosti:

<aside> 👉🏼 Pružanje socijalne usluge terapije igrom za djecu i rad s roditeljima u Zagrebu (165 djece i 56 roditelja)

</aside>

<aside> 👉🏼 Edukacija stručnjaka za terapiju igrom i trening roditeljskih vještina (Filial play) za predstavnike 10 gradova u Hrvatskoj u suradnji sa Savezom DND Hrvatske (ukupno će biti educirano 25 stručnjaka (15 za terapiju igrom i 10 za Filial play metodu). Bolje socijalne usluge pretpostavljaju i sustavno obrazovanje stručnjaka koji se bave potrebama ranjivih skupina, kao što su djeca s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama

</aside>

<aside> 👉🏼 STEM radionice za djecu u četiri grada u Hrvatskoj (35 radionica)

</aside>

Ciljane skupine projekta su djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, roditelji i stručnjaci koji pružaju socijalne usluge u Hrvatskoj.

Ponašanje djece/mladih s problemima u ponašanju znatno se razlikuje od opće prihvaćenih socijalnih i kulturnih te zakonom definiranih normi ponašanja, a kojima dijete dovodi u opasnost sebe i/ili dobrobit drugih osoba. Posljedice tog ponašanja su brojne i negativne i zahtijevaju reakciju specijaliziranih stručnjaka i institucija.

Istraživanja su pokazala da probleme u ponašanju koji iziskuju pojačane odgojno- obrazovne napore manifestira 18% djece mlađe školske dobi i da su ta ponašanja povezana s nepovoljnim obiteljskim odnosima (Problemi u ponašanju djece rane školske dobi, 2014).

Ove socijalne usluge imale su za cilj djeci i mladima osigurati zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba i pružiti im odgovarajuću podršku u razvoju socijalnih vještina.

2. Kroz igru u bolnici je dan kraći