1. Terapija igrom

DND - terapija igrom - 084.jpg

Terapija igrom je integrativni i holistički model pružanja psihosocijalne podrške djeci i mladima koji koristi kreativne metode s ciljem ublažavanje emocionalnih i ponašajnih teškoća. Terapija igrom je inovativna metoda usmjerena na individualizirani pristup djeci. Ona je put za razumijevanje djeteta. Kroz edukaciju za terapiju igrom osigurava se visoka razina stručnosti koja je u skladu s najvišim europskim standardima.

Namijenjena je djeci u dobi od 3 do 12 godina.

Terapija igrom je definirana i kao nedirektivni pristup u terapiji igrom je psihoterapijski pravac koji se koristi u radu s djecom. Pokrenula ga je i definirala Virginia Axline na principima nedirektivne psihoterapije Carla Rogersa, te spoznajama Donalda Winnicota i Violet Oaklander o privrženosti, odvajanju od roditelja i dječjem razvoju.

U terapiji igrom, dijete izabire predmete, simbole ili vrstu igre kroz koje izražava svoje unutrašnje probleme i radi na njihovom rješavanju. Terapeut osigurava siguran okvir u kojem kroz empatiju pruža djetetu mogućnost da bude ono što jest te da ga se zbog toga ne osuđuje. Terapeut je educiran da interpretira djetetovu igru i pomaže mu u njegovom rastu i razvoju. Podržavajuća i sigurna atmosfera, bez kritiziranja djetetovog ponašanja, pomaže djetetu da riješi poteškoće s kojima se susreće u svom odrastanju.

Ako vaše dijete pokazuje znakove emocionalnih problema ili poteškoća u ponašanju zatražite procjenu terapeuta igrom. Ukoliko terapeut odluči da terapija igrom može koristiti djetetu u rješavanju emocionalnih poteškoća i/ili problema u ponašanju, u dogovoru s roditeljem određujemo termin koji odgovara i obitelji i terapeutu, kako bi se osigurala redovitost i kontinuitet dolazaka na susrete.

2. Filial Play - Trening roditeljskih vještina

DND - terapija igrom - 104.jpg

Filial play je relativno nova terapijska tehnika koja koristi igru kako bi pomogla djeci ispod 3 godine kao i djeci u dobi od 3 do 14 godina. Filial Play kroz igru s djetetom kombinira kombinira savjetovanje, edukaciju i usvajanje vještina s elementima terapije igrom koje potom roditelj provodi kod kuće s djetetom te generalizira naučene vještine u svakodnevnom životu.

<aside> 💡 Navedeni tip treninga usmjeren je na jačanje odnosa između roditelja i djeteta, dok u isto vrijeme kroz individualni trening s trenerom roditelj usvaja vještine važne za postavljanje granica i dosljedno održavanje granica, fokusiranja na dijete i reflektiranje djetetovih osjećaja.

</aside>

Kroz aktivnost individualnih treninga roditeljskih vještina djelovat će se prvenstveno na psihoedukaciju roditelja, jačanje roditeljskih vještina i ostvarivanje zdravog i sigurnog odnosa na relaciji roditelj – dijete.

<aside> 💡 Roditelj usvaja vještine koje mu pomažu da svrhovito odgovara na djetetovo ponašanja u izazovnim situacijama, a istovremeno roditelj je sigurniji u svoju ulogu i osjeća se više u kontroli.

</aside>

Istraživanja su potvrdila kako uključivanje roditelja u ovaj tip treninga roditeljskih vještina pridonosi minimaliziranju odgojnih poteškoća i ostvarivanju prisnog odnosa između roditelja i djeteta. U procesu filijalne igre, roditelji i djeca sudjeluju zajedno u igri koja pomaže u razvijanju povjerenja, komunikacije i razumijevanja međusobnih potreba. Terapeut pruža smjernice i podršku dok roditelji i djeca zajedno istražuju različite teme, izražavaju osjećaje i stvaraju nove načine interakcije.

3. Volontiram jer igru biram!

DND - terapija igrom - 062.jpg

„Volontiram jer igru biram!“ je program koji za cilj ima osnaživanje mladih od 18 do 29 godina u svrhu podizanja kvalitete života i usvajanja stručnih znanja za populaciju studenata društveno-humanističkih usmjerenja.

Cilj ove aktivnosti jest poticanje mladih na uključivanje u volonterske aktivnosti, a kontinuirano se djeluje u vidu educiranja i dodatnog profesionalnog usavršavanja tijekom formalnog obrazovanja u sklopu društveno-humanističkih fakulteta.

U provedbi aktivnosti, 2017. godine, ostvarili smo suradnju s Poliklinikom Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb. Veliki dio aktivnosti provodi se na samoj Poliklinici te u prostorima Dnevne bolnice kako bi svim kronično oboljelim pacijentima usluge bile dostupne.

Za studente društveno-humanističkog usmjerenje provode se edukacijski susreti (Zoom platforma ili uživo) putem kojih volonteri usvajaju znanja vezana za specifičnosti populacije kronično oboljele djece i važnosti igre u bolničkom okruženju.

<aside> 👉🏼 Redovito se provode supervizijski susreti (1xmjesečno u trajanju od 90 min) gdje volonteri dijele volonterska iskustva, poteškoće i potencijalna problemska pitanja te kroz grupnu dinamiku i stručno vodstvo uspješno usvajaju nova znanja i vještine za rad s kronično oboljelom djecom.

</aside>